Showing all 7 results

Sale!

Ngũ trà túi lọc

Bạch trà – trà hoa nhài

75,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Hoè Trà

75,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Mộc trà – trà túi lọc

75,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Ngũ trà

370,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Ngũ trà – cốc lọc

50,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Sâm Trà

75,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Sen trà

75,000.00