Showing all 6 results

Sale!

Trà cao cấp

BẠCH HẠC TRÀ

800,000.00
Sale!

Trà pha ấm truyền thống

Mộc trà 2021

120,000.00
Sale!

Trà cao cấp

THIẾT QUAN ÂM

600,000.00
Sale!

Trà pha ấm truyền thống

TRÀ ĐỘI NĂM( Trà trung du)

90,000.00
Sale!

Du lịch làng trà

Trà Tân Cương Nhãn Xanh

350,000.00
Sale!

Trà pha ấm truyền thống

Trung Du Trà 2022

120,000.00