Hiển thị tất cả 12 kết quả

Giảm giá!
Giảm giá!

Ngũ Trà

Hoè Trà

75,000
Giảm giá!

Ngũ Trà

Mộc trà

120,000
Giảm giá!
Giảm giá!

Trà Thái Nguyên

Ngũ trà – cốc lọc

50,000
Giảm giá!

Ngũ Trà

Sâm Trà

75,000
Giảm giá!

Ngũ Trà

Sen trà

75,000
Giảm giá!
300,000
Giảm giá!
4,000,000
Giảm giá!
90,000
Giảm giá!

Trà Thái Nguyên

Trà Tân Cương Nhãn Xanh

250,000
Giảm giá!

Trà Thái Nguyên

Trung Du Trà 2022

120,000