Simple Sale Slider

Sale!

Ngũ trà túi lọc

Bạch trà – trà hoa nhài

75,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Hoè Trà

75,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Sen trà

75,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Ngũ trà

370,000.00
Sale!

Trà chế biến

Ngâm chân trà xanh quế

80,000.00
Sale!

Trà pha ấm truyền thống

Trung Du Trà 2022

120,000.00
Sale!
Sale!

Trà pha ấm truyền thống

TRÀ ĐỘI NĂM( Trà trung du)

90,000.00

Featured Products Slider

Best Selling Products

Sale!

Ngũ trà túi lọc

Bạch trà – trà hoa nhài

75,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Hoè Trà

75,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Sen trà

75,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Ngũ trà

370,000.00
Sale!

Trà chế biến

Ngâm chân trà xanh quế

80,000.00
Sale!

Trà pha ấm truyền thống

Trung Du Trà 2022

120,000.00
Sale!
Sale!

Trà pha ấm truyền thống

TRÀ ĐỘI NĂM( Trà trung du)

90,000.00

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Masonery Style

Sản Phẩm Gia Tăng Từ Trà

Bia Trà Xanh

Sale!

Du lịch làng trà

Trà Tân Cương Nhãn Xanh

350,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Ngũ trà – cốc lọc

50,000.00
Sale!

Du lịch làng trà

KẸO TRÀ XANH

60,000.00
Sale!
Sale!

Trà chế biến

Ngâm chân trà xanh quế

80,000.00

Mix and match styles

Sản Phẩm Gia Tăng Từ Trà

Bia Trà Xanh

Sale!

Du lịch làng trà

Trà Tân Cương Nhãn Xanh

350,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Ngũ trà – cốc lọc

50,000.00
Sale!

Du lịch làng trà

KẸO TRÀ XANH

60,000.00
Sale!
Sale!

Trà chế biến

Ngâm chân trà xanh quế

80,000.00