Simple Sale Slider

Giảm giá!

Trà Thái Nguyên

Ngũ trà – cốc lọc

50,000
Giảm giá!
4,000,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Ngũ Trà

Hoè Trà

75,000
Giảm giá!

Ngũ Trà

Sen trà

75,000
Giảm giá!

Các Sản Phẩm Từ Trà

Ngâm chân trà xanh quế

80,000
Giảm giá!

Trà Thái Nguyên

Trung Du Trà 2022

120,000

Featured Products Slider

Best Selling Products

Đặc Sản Xuất Khẩu

Bún Khô Xuất Khẩu

50,000
Giảm giá!
4,000,000
Giảm giá!

Trà Thái Nguyên

Ngũ trà – cốc lọc

50,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Ngũ Trà

Hoè Trà

75,000

Đặc Sản Xuất Khẩu

Phở Khô Xuất Khẩu

60,000
Giảm giá!

Ngũ Trà

Sen trà

75,000

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Masonery Style

Giảm giá!

Đặc Sản Xuất Khẩu

Miến Dong Bắc Kạn

100,000
Giảm giá!

Đặc Sản Xuất Khẩu

Miến Dong Bắc Kạn – Sợi Dẹt

120,000

Đặc Sản Xuất Khẩu

Miến Dong Xuất Khẩu

120,000

Đặc Sản Xuất Khẩu

Phở Khô Xuất Khẩu

60,000

Đặc Sản Xuất Khẩu

Bún Khô Xuất Khẩu

50,000

Các Sản Phẩm Từ Trà

Bia Trà Xanh

Mix and match styles

Giảm giá!

Đặc Sản Xuất Khẩu

Miến Dong Bắc Kạn

100,000
Giảm giá!

Đặc Sản Xuất Khẩu

Miến Dong Bắc Kạn – Sợi Dẹt

120,000

Đặc Sản Xuất Khẩu

Miến Dong Xuất Khẩu

120,000

Đặc Sản Xuất Khẩu

Phở Khô Xuất Khẩu

60,000

Đặc Sản Xuất Khẩu

Bún Khô Xuất Khẩu

50,000

Các Sản Phẩm Từ Trà

Bia Trà Xanh