Showing 1–12 of 19 results

Sale!

Trà cao cấp

BẠCH HẠC TRÀ

800,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Bạch trà – trà hoa nhài

75,000.00

Sản Phẩm Gia Tăng Từ Trà

Bia Trà Xanh

Sale!

Ngũ trà túi lọc

Hoè Trà

75,000.00
Sale!

Du lịch làng trà

KẸO TRÀ XANH

60,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Mộc trà – trà túi lọc

75,000.00
Sale!

Trà pha ấm truyền thống

Mộc trà 2021

120,000.00
Sale!

Trà chế biến

Ngâm chân trà xanh quế

80,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Ngũ trà

370,000.00
Sale!

Ngũ trà túi lọc

Ngũ trà – cốc lọc

50,000.00